ถั่วดาวอินคา มีโอเมก้า 3 6 9 จริงหรือ

ที่ผ่านมาเราอาจจะเคยได้ยิน และรู้เพียงว่าถั่วดาวอินคา Sacha Inchi มีโอเมก้าที่สำคัญ ทั้ง โอเมก้า 3, 6, 9 และวิตามิน A,E เพียงในงานศึกษาวิจัยของต่างประเทศ ที่ศึกษา วิจัยกันอย่างจริงจัง จนถือว่าเป็นสุดยอดอาหารเพื่อสุขภาพ หรือ Super food เพราะมีกรดไขมันที่จำเป็นได้รับกายยอมรับจากนานาชาติ สำหรับรสชาติและคุณสมบัติทางด้านสุขภาพ ในเดือนมิถุนายน ปี ค.ศ. 2007 (พ.ศ. 2550) และได้รับรางวัล Medaiile (เหรียญทอง) ในการแข่งขันอาหารพิเศษ สินค้าโภคภัณฑ์ AVPA

     สำหรับประเทศไทย อาจจะยังไม่มีการศึกษาวิจัยจากสถาบันต่างๆ มากนัก ด้วยเพราะเป็นพืชที่ค่อนข้างใหม่ ยังไม่เป็นที่รู้จักของนักวิชาการ ทำให้เป็นที่ข้องใจ มีคำถามว่า "ถั่วดาวอินคา พืชโอเมก้าบนดินจริงหรือ

      UMB FARM ได้ส่งตรวจคุณค่าของน้ำมันถั่วดาวอินคา และตรวจหาสิ่งเจือปน จากสถาบัน SGS (Thailand) Limited. ว่าน้ำมันถั่วดาวอินคา มีโอเมก้า 3, 6, 9 และวิตามินต่างๆ อีกทั้งยังเป็นเกษตรอินทรีย์ ปลอดภัยจากสิ่งเจือปน โลหะหนัก และปรอท จริง ตามรายงานผลการตรวจยืนยันด้านล่างนี้

ใบรับรองมาตรฐานจากทาง SGS (Thailand)


              เพื่อการผลิตสินค้าที่เชื่อถือได้และมีมาตรฐานสูงสุด ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากทาง SGS (Thailand)

                                                                      Limited Systems & Services Certification

 

 

 

ตราสัญลักษณ์รับรองห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 และ ISO 15189 เป็นตราสัญลักษณ์ที่ใช้รับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบด้านคุ้มครองผู้บริโภค(ตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพ) และความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบด้านชันสูตรสาธารณสุข ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ภายใต้ข้อกำหนดว่าห้องปฏิบัติการที่จะได้รับการรับรอง จะต้องดำเนินการตามระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 และ ISO 15189 ซึ่งจะมีการตรวจสอบและตรวจประเมิน จนกระทั่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้การรับรอง จึงจะสามารถนำตราสัญลักษณ์นี้ไปใช้แสดงได้

ตราสัญลักษณ์นี้เป็นการแสดงประสิทธิภาพ การควบคุมคุณภาพและกระบวนการดำเนินการที่เป็นมาตรฐานระดับสากล ของห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรอง ส่งผลให้หน่วยงานนั้นเป็นที่ยอมรับและได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าที่เป็นผู้ใช้บริการ

รูปแบบสัญลักษณ์ที่ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจะนำไปใช้ เป็นรูปสัญลักษณ์คู่ระหว่าง ilac-MRA และสัญลักษณ์อักษร Q
- ขนาด รูปสัญลักษณ์ ilac-MRA และ สัญลักษณ์อักษร Q เป็นวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.2 เซนติเมตร ตัวอักษร Q เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.7 เซนติเมตร
- สี สัญลักษณ์รับรองอักษร Q เป็นสีดำหรือสีทอง และ สัญลักษณ์ ilac-MRA เป็นสีดำหรือสีน้ำเงินเท่านั้น

 

 


Visitors: 88,781